Aktuality

2018
Rozsáhlá rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici finišuje Rozsáhlá rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici finišuje
23.04.2018

Od března loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce spádového stupně na vodním toku Ostravice ve Starém Městě u Frýdku-Místku v říčním kilometru 25,650, známy jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“). Stavba za bezmála 50 mil. Kč se chýlí do svého finále.

Více informací zde
Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá
19.04.2018

Od října loňského roku 2017 probíhají na vodních nádržích (VN) Bílovec a Bartošovice I práce na odtěžování nánosů ze zátopy. Obě tyto akce jsou spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovými náklady ve výši zhruba 8 mil. Kč. 

 

Více informací zde
Přehrada Slezská Harta je v dobrém technickém stavu i po 20 letech od uvedení do provozu     Přehrada Slezská Harta je v dobrém technickém stavu i po 20 letech od uvedení do provozu    
17.04.2018

V průběhu prosince 2017 až února 2018 probíhala manipulace s hladinou v nádrži Slezská Harta, která se způsobem vymyká běžnému provozování přehrady podle platného manipulačního řádu. Při této mimořádné manipulaci byl částečně naplněn retenční (ochranný) prostor v nádrži, který je jinak povoleno plnit pouze za povodně. Rozhodnout o schválení této manipulace proto musel Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Cílem manipulace bylo při postupném řízeném naplnění nádrže ověřit technický stav a bezpečnost přehrady. Tímto způsobem jsme schopni prověřit správnou funkci a spolehlivost mnoha prvků přehrady, jejich těsnost, průběh deformací a chování materiálů při tomto mimořádném zatížení.  Tyto věci nemusí být rozpoznatelné za skutečné povodně, která je krátká a ovlivněná extrémními srážkami, které mohou měření ovlivnit.

Více informací zde
Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor
11.04.2018

V úterý 10. dubna 2018 se uskutečnilo v obci Zátor setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. 

Více informací zde
Domy v Raškovicích chrání devět obnovených spádových stupňů na řece Mohelnici Domy v Raškovicích chrání devět obnovených spádových stupňů na řece Mohelnici
09.04.2018

Na ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí (jedná se o 60 rodinných domů a 40 rekreačních chat) státní podnik Povodí Odry v rámci další etapy protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice v Raškovicích, a to v říčním km 0,648 až 1,067, obnovil dalších pět spádových stupňů. Celkové stavební náklady byly ve výši 19,096 mil. Kč (bez DPH), z toho 3 mil. Kč poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Více informací zde
Tuto sobotu voda pro vodáky poteče Tuto sobotu voda pro vodáky poteče
04.04.2018

Letošní symbolické odemykání řeky Moravice proběhne o nadcházejícím víkendu a to v sobotu 7. a v neděli 8. dubna.

Více informací zde
Na prohlídku přehrad přišlo 5500 návštěvníků Na prohlídku přehrad přišlo 5500 návštěvníků
26.03.2018

Pěkné počasí přilákalo 5 500 návštěvníků, kteří měli zájem o prohlídku přehrad. Ve srovnání s loňským rokem to bylo o dalších 200 zájemců více. V rámci dne otevřených dveří byly zpřístupněny přehrady Slezská Harta, Kružberk a Morávka. 

Více informací zde
Světový den vody připadá na 22. března Světový den vody připadá na 22. března
20.03.2018

Tradice oslav Světového dne vody začala v roce 1993, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásila 22. březen dnem vody. 

Více informací zde
Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj
13.03.2018

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří připravovaná přehrada Nové Heřminovy má nové webové stránky a státní podnik Povodí Odry začal vydávat nový zpravodaj „VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ, který bude distribuován do obcí a měst na horním toku řeky Opavy. Našim cílem je poskytnout co nejvíce informací o probíhajících přípravách a realizaci celého souboru staveb na horní Opavě.

Více informací zde
Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu
12.03.2018

Na území povodí Odry v současnosti neevidujeme žádné problémy v souvislosti s táním sněhu. Můžeme konstatovat, že sníh z nižších poloh již odtál a ve vyšších polohách je množství sněhu, které při pozvolném odtávání pojmou naše přehrady, které jsou na jarní tání předpuštěny. To znamená, že rozhodující prostory pro zachycení vody z tajícího sněhu jsou na vodních dílech připraveny k využití. Během víkendu došlo k uvolnění ledů v tocích a ty již odpluly. Tvorba ledových nápěchů v korytech řek již tedy  není pro území spravované státním podnikem Povodí Odry z hlediska povodňové ochrany výrazným rizikem.

Více informací zde
Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let
08.03.2018

Návrat bobra evropského a jeho výskyt v našem povodí už mnoho let nikoho nepřekvapuje. Bobr nás udivil svou adaptabilitou a snahou osídlovat z našeho pohledu i velmi nevhodné lokality. K zamyšlení stojí místa, kde bobr ještě není, ne kde je. Pouze v lidském vnímání světa provádí bobr nekalou činnost a bohužel ohrožuje nejen civilizační vymoženosti, ale i sebe. S bobrem máme své mnohaleté zkušenosti. Od roku 2013 je platný Program péče o bobra evropského v České republice, který byl zpracován MŽP a republiku rozdělil do zón podle významnosti území pro jeho ochranu.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena
07.03.2018

Dne 26. února 2018 bylo na Vodním díle Slezská Harta dosaženo kóty maximální zimní zásobní hladiny (tj. 496,00 m n. m.) dle platného Manipulačního řádu této nádrže, čímž byla ukončena povolená mimořádná manipulace na tomto vodním díle.

Více informací zde
Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března
05.02.2018

Světový den vody v letošním roce vodohospodáři v povodí Odry oslaví tradičně Dnem otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk a Morávka, také na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49 a to v sobotu 24. března 2018 v době od 9:00 do 15:00 (poslední vstup je ve 14:30 hodin).

Více informací zde
Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun
19.01.2018

Vodohospodáři v povodí Odry plánují celkové investice do vodních toků a vodních děl pro rok 2018 ve výši zhruba 435 mil. Kč, z nichž 252 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství. Velkou část financí ve výši 180 mil. Kč zajišťuje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Největší investice budou v oblasti podpory prevence před povodněmi. Dalšími drobnými zdroji financování budou územní rozpočty jednotlivých měst a obcí. Zvláštní kapitolou jsou peníze ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří zejména výstavba přehrady Nové Heřminovy. Na běžnou údržbu a opravy vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce zhruba 103 mil. Kč.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta
11.01.2018

Zvýšená hladina vody na vodním díle Slezská Harta je zapříčiněna povolenou mimořádnou manipulací na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 12. 2017 s č. j. MSK 162564/2017. 

Více informací zde
2017
2016
2015
2014
2013
2012