Aktualita - Dubnové vodácké sjezdy Moravice a Ostravice nebudou

Dubnové vodácké sjezdy Moravice a Ostravice nebudou

Vzhledem k aktuálnímu stavu stavebních prací na vodním díle Šance v rámci její probíhající rekonstrukce nemůžou vodohospodáři souhlasit s uspořádáním dubnového sjezdu Ostravice v termínu od 1. do 2. 4. 2017.

Stejně tak státní podnik Povodí Odry nemůže souhlasit s uspořádáním dubnového sjezdu vodáků řeky Moravice v termínu od 8. do 9. 4. 2017 a to z důvodu nízkého stavu naplněnosti zásobních objemů kaskády nádrží Kružberk a Slezská Harta. V současnosti probíhá plnění nádrže Kružberk s prioritním cílem zajištění odpovídající dobré kvality vody pro zásobování úpravny vody v Podhradí.

Organizátorem akcí je  Campanula vodáci, z. s.  (www.campanulavodaci.cz)

Zdůvodnění:

V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Šance a přehrada nemá v této fázi prací kompletní skluz - tedy zařízení pro převádění povodňové vody. Z toho důvodu je nutné udržovat hladinu v nádrži níže, cca o 6,5m na úrovni podle manipulačního řádu a musíme vodu odpouštět v těchto dnech po proběhlých deštích odtokem cca kolem 8m3/s  (není možné si vytvářet zásobu na příští týden).

Je však důležité upozornit, že jsme organizátorům vodáckého sjezdu nabízeli odtok z přehrady během tohoto víkendu ve výši 8m3/s, což pro organizátory nebylo dostačující, neboť požadovali13 -22m3/s. Větší odtok než 8 m3/s však není možný, protože by způsoboval škodu přímo na stavbě ve vývaru pod nádrží.

Státní podnik Povodí Odry s vodáky pravidelně komunikuje. O aktuální situaci na Šancích jsme informovali dopisem sdružení Campanula, které se v této věci přímo angažovalo. Náš podnik se snaží najít způsob jak tento hojně rozšířený sport podpořit, ale někdy nám to naše možnosti neumožňují.