Aktualita - Letošní jarní povodeň upozornila na nebezpečí velké vody

Letošní jarní povodeň upozornila na nebezpečí velké vody

Po několika letech se v povodí Odry vyskytla od 27. dubna do 1. května opět povodňová situace. Zvýšené hladiny toků postihly celé povodí. Průtoky dosáhly úrovně jedno až dvouletých vod, mimořádně tzv. pětileté povodně. I. stupně povodňové aktivity bylo dosaženo na více než 25 místech, II. SPA bylo dosaženo na 6 místech, III. SPA na dvou místech - na Polančici v Polance nad Odrou a na Opavě v Držkovicích. K zaplavení některých nemovistí došlo pouze v Petrovicích u Karviné na řece Petrůvce. Vodohospodáři evidují na patnácti místech na majetku státního podniku Povodí Odry škody přesahující 10 mil. Kč.

"Díky předchozí investiční aktivitě státního podniku Povodí Odry nedošlo v řadě míst k rozlití z břehů a ohrožení zástavby - například na Porubce ve Svinově a v Porubě, na Bílovce ve Velkých Albrechticích. Proti erozi břehů za této povodně dobře fungovala veškerá provedená zpevnění břehů, zejména v jesenické oblasti. Povodeň ale upozornila po delší době na skutečnost, že povodňové ohrožení některých lokalit dále přetrvává a je nutné i nadále připravovat opatření, která by tato rizika snížila. S tím, jak povědomí o poslední větší povodni v regionu v roce 2010 odeznívá je příprava těchto akcí stále těžší," řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.