Aktualita - Májový sjezd řeky Moravice 20. a 21. května 2017 bude

Májový sjezd řeky Moravice 20. a 21. května 2017 bude

Hydrologická situace umožňuje vodohospodářům vypouštění vody z vodního díla Kružberk. To znamená, že "Májový sjezd" řeky Moravice ve dnech 20.  a 21. května 2017, který pořádá OKČT Moravská Ostrava a Campanula vodáci, z.s. bude podpořen vypouštěním z přehrady Kružberk v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin a v neděli od 7:00 do 11:00 hodin s průtokem 13 m3/s.

Od jezu v Podhradí bude dále průtok zvýšen o cca 2,5 m3/s provozem hydrocentrály. Upozorňujeme, že mimo uvedenou dobu bude Povodí Odry vypouštět vodu podle aktuální hydrologické situace. V případě povodní si Povodí Odry vyhrazuje právo odtok z vodního díla Kružberk přizpůsobit povodňové situaci bez ohledu na potřeby vodáků.

Podrobnější informace o akci jsou k dispozici na www.campanulavodaci.cz