Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
střevlík hrbolatý Mezi ohroženými  brouky v České republice je 13 druhů střevlíků. Jmenovaný druh (střevlík hrbolatý) žije v předhůří a v horách do nadmořské výšky 1200 m. Obývá zejména listnaté a smíšené ale i jehličnaté lesy. Jen výjimečně jej nalezneme v otevřených biotopech. Jde o velmi vlhkomilný druh vyskytující se na březích potoků, v prameništích a močálech. Aktivní je především v noci, přes den se ukrývá v listí, mechu a pod kameny. Na Moravě není ohrožený, trpí ale úbytkem podmáčených ploch změnami vodního režimu a likvidací lesa při výstavbě.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Libavá – niva Odry ve Vojenském prostoru Libavá

Beskydy – Chráněná krajinná oblast

Údolí Moravice – niva Moravice mez Hradcem nad Moravicí a Žimrovicemi

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz