Velevrub tupý (Unio crassus)
velevrub tupý

Mlž (měkkýš jehož tělo je uzavřeno ve dvou lasturách) s tlustými silně nadmutými lasturami délky 5 – 7 cm, osídluje potoky i větší řeky, nejhojněji v nadmořských výškách 200 až 250 m. Ve výškách nad 300 m (max. 600 m) nad mořem je jeho výskyt výrazně slabší. Živí se filtrací planktonu. Hostiteli jeho larev  (glochidií) jsou některé ryby.

Ohrožován je znečištěním vod a podle podkladů MŽP k sestavování seznamu EVL také migračními bariérami. Zřejmě je tím myšleno omezení možného rozšiřování hostitelskými rybami V povodí Odry byl velevrub tupý ve větším množství identifikován na Odře v CHKO Poodří a na řece Ostravici v ústí potoka Sepetný v obci Ostravice, na řece Morávce v prostoru silničního mostu v Raškovicích a na Stonávce nad obcí Komorní Lhotka.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Poodří – Chráněná krajinná oblast

Beskydy – Chráněná krajinná oblas

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz