Kuňka ohnivá (Bombina bombina), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
kuňka žlutobřichá Oba druhy žab dorůstají maximální velikosti 5 cm. Jsou na hřbetu nenápadně šedavě zbarvené s výrazným oranžově nebo žlutě mramorovaným břichem. Jsou si natolik blízké, že se často v přírodě kříží. Kuňka ohnivá žije spíše v nížinách, žlutobřichá ve vyšších polohách. Živí se hmyzem, larvami, červy apod.. Celoročně žijí ve vodě, přezimují však na suchu v zemních úkrytech. Vyskytují se v menších stojatých vodách. Kuňka žlutobřichá nejčastěji v kalužích blátivých lesních méně už polních cest a v zatopených příkopech. Vzhledem k tomu, že obývá sezónní kaluže je její rozmnožování, zpravidla v červnu až srpnu, silně závislé na srážkách. Kuňka ohnivá žijící v nížinách potřebuje k úkrytu zarostlé břehy plytkých tůní. Období rozmnožování je od května do července. Samičky kladou do vody shluky vajíček s rosolovitým obalem.

Kuňky jsou ohroženy především ztrátou svého životního prostředí zpevňováním lesních a polních cest a odvodňováním území.

Z důvodu vazby na určitou destruktivní činnost v terénu je jejich ochrana považována za velmi problematickou.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Poodří – Chráněná krajinná oblast (k. ohnivá)

Meandry dolní Odry – hraniční Odra (k. žlutobřichá)

Heřmanický rybníkheřmanické rybníky a Orlovská Stružka (k. žlutobřichá)

Beskydy – Chráněná krajinná oblast (k. žlutobřichá)

Niva Olše – Věřňovice – Niva Olše od ústí Lutyňky po ústí Petrůvky (k. žlutobřichá)

Dolní Marklovice – niva Petrůvky v Dolních Marklovicích (k. ohnivá)

Děhylovský potok – Štěpán – rybník a potok vpravo od řeky Opavy v Děhylově (k. ohnivá)

Osoblažský výběžek – niva potoka Prudník s rybníky (k. ohnivá)

Písečná mokřad – údolí levostranného přítoku Bělé v obci Písečná (k. žlutobřichá)

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz