IČO: 62933591                                            Bankovní spojení ČNB Praha 1       michael.hosek@nature.cz

http://www.nature.cz                                    číslo účtu: 18228–011/0710                         tel.: 241 082 801

 IČO: 62933591                                            Bankovní spojení ČNB Praha 1       michael.hosek@nature.cz

http://www.nature.cz                                    číslo účtu: 18228–011/0710                         tel.: 241 082 801