Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. Moravicum)

oměj tuhý moravský

 

Vytrvalá rostlina na vlhkých až mírně podmáčených stanovištích v okolí pramenišť, často v komplexu horských bučin a prosvětlených smrčin. Květy ve tvaru přilby tvoří koncové hrozny modré barvy na přímém stonku 50 až 150 cm vysokém. Kvete od června do srpna.

Není výrazně ohrožen.

Škody jsou způsobovány zejména turisty a zastiňováním náletovými dřevinami případně synantropními rostlinami kopřivou a šťovíkem. Nalezneme jej ve vyšších nadmořských výškách Beskyd, zejména v oblasti Kněhyně a Radhoště.

Předmětem ochrany je v lokalitách:
Beskydy  - 12 typů přírodních stanovišť na celkové ploše 120 386 ha Chráněné krajinné oblasti, konkrétně cévnatá rostlina oměj tuhý moravský
Základní podklady:

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)
S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)
V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)
RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)
L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)
www.natura 2000.c