Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
šikoušek zelený Mechorost nacházející se na tlejících kmenech padlých stromů, na kládách a pařezech ve vlhčích polostinných a stinných polohách v nadmořských výškách 600 – 1100 m. Je indikátorem přirozených smíšených horských lesů.  Při dostatečné vzdušné vlhkosti jej nalezneme i ve smrkových monokulturách. Není přímo vázán na území přiléhající k vodním tokům.
Předmětem ochrany je v lokalitách:
Beskydy  - 12 typů přírodních stanovišť na celkové ploše 120 386 ha Chráněné krajinné oblasti, konkrétně  mechorost šikoušek zelený.
Základní podklady:  

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)
S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)
V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)
RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)
L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001) www.natura 2000.cz