Poskytnuté informace v roce 2017

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace týkající se umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu“ v katastrálním území obce Ostravice na příjezdové komunikaci k přehradní nádrži Šance. Kdo vydal rozhodnutí o umístění značky, na jakou dobu je umístění povoleno, jaké je číslo rozhodnutí a spisová značka rozhodnutí?

Informace:

Veřejnou vyhlášku, kterou se povoluje umístění značky, vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, pod spisovou značkou MUFO_S 3298/2016 a umístění je povoleno od 6/2016 do 7/2018.

Poskytnuta: 20. 9. 2017