Protikorupční program

Podnikový protikorupční program

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Přehled nákladů na poradenské a právní služby za 2. pol. 2016

 1. Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.
 2. Státní podnik má uzavřeny dvě smlouvy na konzultační poradenské služby:
  • smlouvu na poskytování daňového poradenství s firmou ABC Taxes, s.r.o. s měsíční odměnou 15 tis. Kč. Náklady za 2. pololetí 2016: 90 tis. Kč
  • smlouvu na poskytování poradenství při chovu ryb s Rybářským sdružením České republiky. Náklady za 2. pololetí 2016: 12 000,- Kč
 3. Státní podnik má uzavřeny dvě platné smlouvy s advokáty nebo advokátními kancelářemi na poskytování právních služeb:
  • s AK Rada&Partner advokátní kancelář s.r.o. na zastupování podniku jako strany žalující ve sporu „Vodní síla“. Za 2. pololetí 2016 představovaly náklady na právní služby částku 221 785,20,- Kč.
  • s Mgr. Martinem Šmukem, advokát na právní služby při uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení dlužníka OKD. Za 2. pololetí 2016 představovaly náklady na právní služby částku 239 800,40 Kč.