Atlas toků panorama

Atlas vodních toků povodí Odry shromažďuje základní informace o 30 nejvýznamnějších tocích v dílčím povodí Horní Odry . Patří mezi ně zejména stav koryt toků, otázka dnes z hlediska ochrany životního prostředí veřejností velice sledovaná, ale i výčet, resp. popis nejvýznamnějších vodohospodářských objektů na nich a i některé užívání vody, které se k nim váže. Obsahuje i informace o stavu povodňové ochrany, jaké je v území okolo toků dosahováno.

Mapa schéma toků Přejít na řeku Vidnavku Přejít na řeku Osoblaha Přejít na řeku Moravice Přejít na řeku Petrůvka Přejít na řeku Lomná Přejít na řeku Mohelnice Přejít na řeku Ropičanka Přejít na řeku Bělá Přejít na řeku Opavice Přejít na řeku Čižina Přejít na řeku Luha Přejít na řeku Bílovka Přejít na řeku Olešná Přejít na řeku Jičínka Přejít na řeku Lubina Přejít na řeku Ondřejnice Přejít na řeku Odra Přejít na řeku Olše Přejít na řeku Stonávka Přejít na řeku Hvozdnice Přejít na řeku Ostravice Přejít na řeku Opava Přejít na řeku Morávka Přejít na řeku Lučina Přejít na řeku Porubka

Toky, jakož i situace okolo nich, se během času vyvíjejí, a popis se v atlase zaměřuje zejména na jejich současnou podobu. Geneze předchozího vývoje je připomínána jen potud, pokud přispěje k lepšímu pochopení vzájemných souvislostí a stavu, v jakém se situace na nich v současné době nachází.

Budoucím stavem toků se předkládaný dokument podrobněji nezabývá. Ten podléhá vývoji v čase a lze jej vysledovat z Plánu dílčího povodí Horní Odry, jak je etapovitě zpracováván pro budoucí šestiletá období (nyní aktuálně pro léta 2015 až 2021) - blíže viz http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry (zejména jeho část Stručný souhrn).

Rovněž do dokumentu nejsou zařazeny mimo rámcové zmínky ani číselné podrobnosti týkající se vodohospodářské bilance a otázek jakosti povrchových vod na vodních tocích. Ty údaje rovněž podléhají během času vývoji a detaily pro stav v aktuálním roce lze pro jednotlivé toky získat u

Více než polovinu z toků, kterými se atlas zabývá, spravuje státní podnik Povodí Odry po celé délce od pramene po ústí, u zbývající části spravují horní pramenné úseky i jiní správci . Převážně jsou to Lesy České republiky (LČR), v jednom případě Vojenský újezd (týká se horní Odry) a v dalších dvou pak polský správce (horní trati Olše a Petrůvky).

Seznam toků je patrný z tabulky, v níž je řazení a číslování toků sestaveno v hydrologickém pořadí. Všechny části toků, které připadají do správy státního podniku Povodí Odry, jsou podle terminologie vodního zákona (§ 47) zařazeny do kategorie tzv. významných vodních toků.


Tok Úsek ve správě státního podniku Povodí Odry Správce výše ležícího úseku
1 Odra od soutoku s Budišovkou po soutok s Olší v prostoru st. hranic s PR Vojenský újezd Libavá - po pramen
2 Luha od pramene po ústí do Odry -
3 Jičínka od soutoku se Zrzávkou po ústí do Odry LČR - po pramen
4 Husí potok od pramene po ústí do Odry
5 Sedlnice od pramene po ústí do Odry
6 Bílovka od pramene po ústí do Odry -
7 Lubina od soutoku s Bystrým potokem po ústí do Odry LČR - po pramen
8 Ondřejnice od soutoku s náhonem ve Sklenově po ústí do Odry LČR - po pramen
9 Porubka od pramene po ústí do Odry -
10 Opava od mostu v Drakově na Černé Opavě po ústí do Odry LČR - po pramen
11 Opavice od soutoku s Tisovou po ústí do řeky Opavy LČR - po pramen
12 Čižina od pramene po ústí do řeky Opavy -
13 Moravice od jezu v Malé Morávce po ústí do řeky Opavy LČR - po pramen
14 Hvozdnice od pramene po ústí do Moravice -
15 Ostravice od pramene Bílé Ostravice po ústí do Odry -
16 Morávka od pramene po ústí do Ostravice -
17 Mohelnice od pramene po ústí do Morávky -
18 Olešná od pramene po ústí do Ostravice -
19 Lučina od pramene po ústí do Ostravice -
20 Olše od státních hranic s PR po ústí do Odry polský správce
21 Stružka od hráze odkalovací nádrže dolu Lazy po ústí do Odry
22 Lomná od pramene po ústí do Olše -
23 Tyra od pramene po ústí do Olše
24 Ropičanka od spádového stupně ve Smilovicích po ústí do Olše LČR - po pramen
25 Stonávka od pramene po ústí do Olše -
26 Petrůvka od státních hranic s PR po ústí do Olše polský správce
27 Osoblaha od mostu v Petrovicích po státní hranice s PR LČR - po pramen
28 Vidnavka od pramene po státní hranice s PR -
29 Bělá od spádového stupně v Bělé po státní hranice s PR LČR - po pramen
30 Staříč od soutoku s Ramzovským potokem po ústí do Bělé LČR - po pramen

Copyright © 2016 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena | www.pod.cz .