Aktuální hydrologická situace 15.10.2020 k 09:00 v povodí Odry

Aktualita

15.10.2020
Aktuální hydrologická situace 15.10.2020 k 09:00 v povodí Odry

Regionální nasycenost povodí Odry je stále vysoká až extrémní. Za posledních 24 hodin spadly na území v působnosti našeho podniku srážky v úhrnech od 5 do 25 mm, přičemž maximálních hodnot bylo dosaženo pouze v povodí Bělé a v horních částech povodí pravostranných přítoků Odry (Jičínky, Sedlnice, Lubiny a Čeladénky).

Na základě meteorologické předpovědi ČHMÚ se v následujících 24 hodinách očekávají srážky na celém povodí Odry v úhrnech maximálně do 5 mm. Další srážky jsou pak očekávány od pátečního odpoledne do konce soboty v maximálních úhrnech do 20 mm.

V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín cca 700 m3/s, tj. 2 až 5 – letá voda.

Na 4 profilech byl ráno dosaženo 3. stupně povodňové aktivity (SPA), jedná se především o stanice na řece Opavě (Držkovice, Opava a Děhylov) a v povodí horní Odry pak na Polančici v Polance nad Odrou. Na většině sledovaných stanic dochází již k poklesu průtoků, pouze na stanicích v uzávěrových profilech dochází ke kulminaci průtoků a očekává se jejich pozvolný pokles. V jesenické části povodí jsou zaznamenány průtoky od jednoletých po pětileté vody. Ve zbývající části povodí jsou zaznamenány maximálně dvouleté průtoky.

Shrnutí a další prognóza průtoků je následující:

dílčím povodí Odry je nejvyšší 3. SPA zaznamenán na Polančici v Polance nad Odrou, 2. SPA pak na řece Odře na stanici Odry, Bartošovice a Svinov a na řece Luze v Jeseníku nad Odrou. 1. SPA jsou dosaženy v povodí Bílovky na stanicích Bílovec, Velké Albrechtice a Bravantice a na toku Budišovka v Budišově nad Budišovkou. Do další páteční srážky se předpokládá postupný pokles hladin na všech sledovaných stanicích.

Na Odře v Odrách kulminoval průtok na 100 m3/s (~Q10), ve Svinově nyní kulminuje na cca 305 m3/s (~Q10).

dílčím povodí Opavy jsou 3. SPA dosaženy na řece Opavě ve stanicích Držkovice, Opava a Děhylov, 2. SPA na stanicích Radim na potoku Krasovka a na řece Opavici v Krnově. 1. SPA jsou zaznamenány na stanicích Město Albrechtice na řece Opavici, na řece Opavě v Krnově a na řece Moravici ve stanicích Valšov, Kružberk a Branka.

Na dolním toku Moravice bylo manipulacemi na kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk dosaženo tlumení velkých vod z Q5 na Q1. Ve stanici Děhylov na řece Opavě kulminoval průtok dnes brzo ráno při 260 m3/s (tj. Q5 až Q10).

dílčím povodí Ostravice a Olše je zaznamenán v současnosti 1. SPA na Ropičance v obci Řeka a na Čeladénce v obci Čeladná.

Průtok v uzávěrovém profilu Ostravice ve Slezské Ostravě kulminoval ve včerejších ranních hodinách při 276 m3/s, tj. cca Q2., na Olši ve Věřňovicích průtok kulminoval ve včerejších ranních hodinách na hodnotě 346 m3/s, tj. Q2 až Q5.

dílčím povodí okrajových přítoků Odry už dochází k poklesům hladin v tocích, zaznamenán je pouze 1. SPA na stanici Osoblaha na řece Osoblaze a na Stříbrném potoku v obci Žulová.

V Mikulovicích na řece Bělé kulminoval průtok včera brzo ráno na hodnotě cca 48 m3/s, tj. Q1 až Q2.

V závěrném profilu Odra – Bohumín v současnosti kulminuje průtok na úrovni cca 700 m3/s, tj. 2. SPA v rozmezí průtoku Q2 až Q5. Během dnešního dne je nutno ještě věnovat pozornost místní části Pudlov.

Hladiny v údolních nádržích v povodí Odry se nyní nacházejí v retenčních prostorech a dochází k tlumení velkých vod.

V průběhu dnešního dne se budou postupně prázdnit retenční prostory nádrží, dojde ke zvýšení odtoku z kaskády Slezská Harta a Kružberk na 35 m3/s, z nádrže Šance na 30 m3/s, z nádrže Morávka na 15 m3/s a v neposlední řadě dojde ke snížení odtoku z nádrže Olešná na cca 5 m3/s.