Aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Aktualita

21.07.2021
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Situace na vodních tocích je dobrá, i když velmi rozmanitá. Na několika vodních tocích se začíná projevovat sucho, zatímco na dvou stanicích byly dosaženy stupně povodňové aktivity. Srážkové úhrny se za poslední týden od 14. 7. do 21. 7. 2021 pohybovaly v širokém rozmezí od 5 do 155 mm a srážky měly přívalový charakter.

Extrémní přívalová srážka se vyskytla na horním úseku řeky Bělé v Jeseníkách, kde od 17. 7. od 21:40 do 18. 7. do 12 hodin spadlo ve dvou srážkových epizodách cca 150 mm srážek (stanice Bělá – Jeseník). Tato srážka způsobila při druhé epizodě dosažení 3. SPA na stanici Bělá v Jeseníku (cca 10-letý průtok) a na stanici Bělá – Mikulovice byl dosažen 2. SPA (krátce dosažen 5-letý průtok). Následně srážky ustaly a situace se zklidnila. Průtoky v tocích se pohybují na úrovni 90 až 355 denních vod a mají klesající tendenci.  Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (79 až 97 %) zásobního objemu.