Aktualita

24.03.2020
Březnová aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 115 mm na Hlučínsku
a 190 mm v Rychlebských horách až po vysoké úhrny od 375 do 400 mm v Jeseníkách
a Beskydech. Těmto srážkám odpovídají jarní průtoky ve vodních tocích, které mají hodnotu 45 až 140 % dlouhodobého měsíčního průtokového průměru. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou naplněny.

„Dodávka vody je pro cca 1 milion obyvatel našeho regionu, do vodních toků pod přehradami i pro průmysl na letní období zajištěna.  Situace je pečlivě průběžně monitorována a vyhodnocována s cílem maximálního využití vody ze srážek.“ řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „ V současném stavu nouze a karanténě České republiky se snažíme izolací přehrad a vytvořením samostatných pracovních skupin ochránit klíčové zaměstnance našeho podniku, aby i v případě výskytu povodňových stavů, či sucha, byl provoz našich přehrad a jezů zajištěn.“

S ohledem na silně podprůměrné sněhové úhrny letošní zimy lze očekávat problémy v dodávkách pitné vody v obcích, které nejsou na centrální systém zásobování vodou napojeny, zejména v podhůří Rychlebských hor a na Hlučínsku.