Červnový vodácký sjezd řeky Moravice se uskuteční

Aktualita

28.05.2019
Červnový vodácký sjezd řeky Moravice se uskuteční

Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňují konání dalšího vodáckého sjezdu na řece Moravici ve dnech 8. a 9. 6. 2019.

Vypouštění průtoku 7,5 m3/s od jezu Podhradí  a cca 2,0 m3/s z přehrady Kružberk budou vodohospodáři v uvedených dnech vypouštět pro vodácké organizované splutí Moravice od 8:00 do 12:00. Pro registrované účastníky dáváme povolení ke vstupu na pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Vzhledem ke zvýšeným průtokům požadujeme po organizátorech akce zajištění bezpečnosti na jezech této řeky. Dále upozorňujeme, že v případě závažných provozních či povodňových situací budeme manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazujeme si právo v těchto případech náš souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.