Aktualita

30.12.2022
EVIDENCE HLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ VOD ZA ROK 2022 - upozornění

Vážení uživatelé vod,

v souvislosti s novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. (§10, §22) si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že ohlašovací povinnost za rok 2022 prostřednictvím systému ISPOP, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, mají ti uživatelé vod, kteří:

a)    mají povolení k nakládání s vodami podle jeho §8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo §8 odst. 1 písm. b) bodu 1 (tj. k odběru povrchových nebo podzemních vod) v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci,

b)    mají povolení k nakládání s vodami podle jeho §8 odst. 1 písm. a) bodu 5, §8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 nebo §8 odst. 1 písm. c), d), e) nebo f) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci,

c)    mají povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem.

Hlášení o užívání vod za kalendářní rok 2022 je nutno podat prostřednictvím systému ISPOP (www.ispop.cz) v řádném termínu podle zákona o vodách, tj. nejpozději do 31. 1. 2023.