Aktualita

13.01.2022
Evidence hlášení prostřednictvím systému ISPOP za rok 2021 – upozornění

Vážení uživatelé vod,

z důvodu přechodu na nový systém ISPOPv2 pro ohlašování za rok 2021 zajišťovaného agenturou CENIA nebude dočasně z důvodu jejich datové nekonzistence ve formulářích dostupná služba zobrazení / přebírání dat o vodoprávních povoleních k místům užívání vod. Konkrétně budou tato pole ve formulářích při ohlašování Odběrů povrchových vod, Odběrů podzemních vod, Vypouštění vod a Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody pro celé ohlašování za rok 2021 prázdná. To ale neznamená, že státní podnik Povodí Odry povolení k nakládání s vodami ve svých databázích pro Váš subjekt neeviduje.

Telefonická podpora agentury CENIA je k dispozici na čísle 490 522 536 každý pracovní den od 9:00 do 15:00. Písemná podpora je dostupná nepřetržitě prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na telefonní číslo 490 522 536, které je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin, případně využijte k položení dotazu Environmentální Helpdesk (helpdesk.cenia.cz).

Hlášení o užívání vod za kalendářní rok 2021 je nutno podat v řádném termínu podle zákona o vodách, tj. nejpozději do 31. 1. 2022.

 Děkujeme za dosavadní spolupráci

 Odbor vodohospodářských koncepcí a informací
 Povodí Odry, státní podnik