Fyzikální modely objektů přehradní nádrže Nové Heřminovy potvrdily její bezpečnost a spolehlivost

Aktualita

20.09.2017
Fyzikální modely objektů přehradní nádrže Nové Heřminovy potvrdily její bezpečnost a spolehlivost

Pro návrh nově připravovaného vodního díla Nové Heřminovy byly využity také fyzikální hydraulické modely, které jsou postupně připravovány již několik let. Na těchto modelech se prováděly zkoušky například z důvodu ověření převedení 10000-leté povodně. Modelování vedlo k upřesnění projekčního návrhu a potvrzení bezpečnosti hráze a spolehlivé funkce jednotlivých objektů vodního díla.

"Přehrada Nové Heřminovy je významné a projekčně náročné dílo, u kterého musí být zaručena funkčnost a bezpečnost všech zařízení. Přehradní hráz musí vydržet v extrémních podmínkách a i když je vlivem obrovských průtoků krajina devastována, přehradní hráz musí odolat obrovské povodni, která přichází jednou zas 10 tisíc let", konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a dodal: "Abychom o projektu přehrady důkladným způsobem informovali odbornou veřejnost i starosty a primátory dotčených měst a obcí, připravili jsme prezentaci těchto modelů přímo v hydraulické zkušebně na VUT v Brně s odborným výkladem pana profesora Jana Šulce, vedoucího výzkumných prací."

"Trojrozměrné proudění nemůžeme adekvátně vyřešit numericky, abychom současně zvládli zohlednit i veškeré další faktory, třeba takzvaný aerovaný (provzdušněný) průtok. Fyzikální model je zcela odpovídající a můžeme se díky němu zaručit, že hráz bude bezpečná" doplnil profesor Jan Šulc z VUT v Brně.

Celkové náklady na veškerý hydraulický výzkum byly ve výši cca 5 mil. Kč

"Každé takto významné vodní dílo je třeba prověřit všemi dostupnými metodami, abychom si byli co nejvíce jisti jeho bezpečnosti. Podobným způsobem byly prověřované v době svého návrhu či v případě rekonstrukcí i další přehrady v kraji, v poslední době například rekonstrukce přehrad Šance, Morávka či Těrlicko", doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.