Hydrologická situace 20. 8. 2020

Aktualita

20.08.2020
Hydrologická situace 20. 8. 2020

Za posledních 2 dny spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik až 160 mm srážek, přičemž srážky během úterního dne měly hlavně bouřkový charakter a zasáhly území s malým povodím. Na 3 tocích byly dosaženy 1. SPA (Polančice v Polance, Ludgeřovický potok v Ludgeřovicích a Krasovka v Radimi) a krátkodobě i 2. SPA (Polančice v Polance a Krasovka v Radimi). Během včerejšího dne srážky pokračovaly hlavně v podhůří Beskyd a v Beskydech a bylo zasaženo již větší část povodí a to pravostranné přítoky horní Odry a hlavně povodí horní Ostravice a horní Olše, kde v Jablunkově spadlo cca 156 mm srážek za 24 hodin. V současné době již neprší a ani srážky nejsou již předpovídány. Průtoky na horních a středních úsecích toků většinou kulminovaly.

Na významných vodních dílech jsme na začátku povodňové epizody byli v zásobních prostorech nebo na úrovni zásobních hladin. Srážková voda byla zadržela v retenčních prostotách nádrží, a nyní bude docházet k postupnému prázdnění těchto retenčních prostor jednotlivých vodních nádrží.