Aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Aktualita

28.06.2020
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 28. 6. 2020 z 6. hodiny ranní byla vytvořena tato prognózní zpráva o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry. Celé povodí Odry je za poslední týden extrémně nasyceno úhrnem srážek, který se pohyboval mezi 20 až 130 mm srážek.

V případě, že nasycené povodí bude zatíženo přívalovými srážkami v intenzitách, které jsou podle výstrahy ČHMÚ  a modelu ALADIN predikovány v úhrnu 20 – 50 mm, v extrémech kumulovaně až 70 mm do pondělního poledne 29. 6. 2020, dojde k okamžité odezvě a povrchovému odtoku, který může ohrožovat nemovitosti povrchovým odtokem, tak přímo z koryt vodních toků, zejména drobných vodních toků.

Extrémní hydrologické jevy lze očekávat od nedělního večera 28. 6. 2020 až do pondělního odpoledne 29. 6. 2020.

Extrémní přívalové průtoky lze zejména očekávat u vodních toků odvodňujících Rychlebské hory (Vidnávka, Černý potok, Vojtovický potok, Kunětička a další), Jesenicko (Staříč, Bělá, Zlatý potok), Osoblažsko (Osoblaha, Prudník), horní část toku Opava, Opavice až po město Opava včetně pravostranných přítoků řeky Opavy, horní Moravice (Moravice Podolský potok) a případně na horní Odře a levostranných přítocích do ní.

U drobných vodních toků může být dosažen až překročen 3. SPA, u páteřních významných vodních toků nelze vyloučit kulminaci na úrovni pětileté až desetileté vody a dosažení až překročení 2. SPA.

Na ostatním území povodí Odry by extrémy neměly dosahovat výše uváděných extrémů a odtokové odezvy by měly být o řád nižší (drobné vodní toky 2. SPA a významné vodní toky 1. SPA).

Vzhledem k tomu, že se předpokládá bouřkový charakter srážek, může být zasažena oproti předpovědi i jiná část povodí, mohou být odtokové odezvy i jinde obdobné (3. SPA). V uvedených oblastech mohou být zatopeny zahrady, sklepy, silnice a případně i rodinné domy. Nádrže a jejich retenční prostory jsou připraveny na tlumení povodňových vln. Nadále doporučujeme obcím a městům provádět kontrolu průtočnosti například propustků, mostků a lávek, zejména na drobných vodních tocích, náhonech a příkopech, z důvodu jejich možného zanesení plávím, případně obnovit jejich průtočnost již po proběhlých povodních.