Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry - 2

Aktualita

27.04.2017
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry - 2

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 27. 4. 2017 z 6. hodiny ranní
a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Během včerejšího dne byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 20 do 30 mm v povodí řeky Opavy a okrajových přítoků Odry gravitujících do Polska (Bělá, Vidnávka a Osoblaha), v povodí horní Odry, Ostravice a Olše byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 10 do 25 mm. 

Při zpracovávání dnešní prognózy průtoků na nejbližší 10-ti denní období byla zohledněna předpovídaná výrazná srážková činnost v průběhu zítřejšího dne v úhrnech od 40 až 50 mm v oblasti Beskyd a v úhrnech od 20 až 30 mm ve zbývajících částech povodí Odry. Prognóza průtoků v povodí Odry nedoznala zásadních změn oproti předpovědi ze dne 26. 4. 2017.

V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín 155 m3/s, tj. cca ½ jednoleté vody.