Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

Aktualita

11.01.2018
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

Zvýšená hladina vody na vodním díle Slezská Harta je zapříčiněna povolenou mimořádnou manipulací na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 12. 2017 s č. j. MSK 162564/2017. 

Účelem této mimořádné manipulace je otestovat a prověřit stav zemního tělesa hráze tak, aby v případě nutnosti využít v budoucnu volný retenční prostor nádrže k tlumení povodní bylo vše v pořádku a maximálně bezpečné. V průběhu této manipulace jsou prováděny soubory měření a pozorování průběžně sledovaných veličin technickobezpečnostního dohledu nad tímto vodním dílem jak našimi pracovníky, tak pracovníky státního dohledu (Vodní díla - TBD, a. s.). Povinností našeho podniku samozřejmě je v případě nebezpečí výskytu zimní povodně snížit hladinu vody v nádrži na úroveň běžné maximální zásobní hladiny, která je v tomto zimním období na kótě 496,00 m n. m. Tato povinnost pramení z výše uvedeného rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu s tím, že nejzazší termín pro dosažení maximální zásobní hladiny v nádrži je 31. 3. 2018.