Ostražitost kolem vodních toků je důležitá

Aktualita

06.04.2023
Ostražitost kolem vodních toků je důležitá

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je však vodní dílo užíváno s rozvahou, je bezpečné. Vodohospodáři apelují na občany v období, kdy vstupujeme do koupací rekreační sezóny 2023, aby vodní díla využívali za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob, při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

„Každý podle svého věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti to musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor.  Nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu. Samozřejmě si dejme všichni společný závazek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si po sobě také uklidíme,“ požádal generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč. Zdroje vody musíme také chránit před znečištěním nebo špatným nakládáním. Je třeba si uvědomit, že díky našim předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, má náš region zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky blížící se 100% s velmi dobrou kvalitou. „Právě kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou vodoprávním úřadem stanovena ochranná pásma I. a II. stupně. Jako správce těchto nádrží pečujeme o kvalitu vody, kterou pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili kvalitní pitnou vodu určenou pro zásobení obyvatel,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček. Našim společným bohatstvím je voda v přírodě. Užívejme ji tak, aby byla k dispozici v dostatečném množství a výborné kvalitě i budoucím generacím.