Povodí Odry opět besedovalo s dětmi v Českém Těšíně

Aktualita

25.04.2017
Povodí Odry opět besedovalo s dětmi v Českém Těšíně

Dne 25.4.2017 se uskutečnilo druhé setkání pracovníků státního podniku Povodí Odry s žáky 1.stupně Základní školy Kontešinec v Českém Těšíně. VHP Český Těšín přistavil dětem na ukázku techniku, kterou udržuje travní a břehové porosty, a odbor VHKI připravil prezentaci o povodních. 

Akce se účastnilo přes 160 dětí a dvanáct učitelů. Žáci nadšeně zkoumali kabinu traktoru a profesionální zahradní techniku a také se živě zajímali o vznik povodní a o možnosti jak se proti nim bránit. Diskutovalo se i o opačném protikladu k povodním, a to o suchu. Snad jsme tak přispěli k tvorbě kladného vztahu dětí k přírodě a k vodě v ní. Na závěr besedy byly děti odměněny drobnými upomínkovými předměty. Poděkování za prezentaci podniku patří jak pracovníkům VHP Český Těšín pod vedením paní Elen Barabančíkové, tak kolegyním Kateřině Fochtové a Ivaně Přikrylové.