Požadovaný průtok vody z VD Kružberk v termínu 9.-10.5.2020 neposkytneme

Aktualita

06.05.2020
Požadovaný průtok vody z VD Kružberk v termínu 9.-10.5.2020 neposkytneme

S ohledem na pokračování nouzového stavu v České republice v souvislosti s řešením epidemie koronaviru COVID-19 a s ohledem na stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21. 4. 2020 neposkytneme požadovaný průtok vody z VD Kružberk nutný pro umožnění plánovaného květnového vodáckého sjezdu Moravice (9. – 10. května 2020).

Na základě výše zmíněného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budeme po pořadateli vodáckých akcí plánovaných v termínu od 1. dubna do 31. srpna požadovat udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 56 a zároveň budeme požadovat udělení stanoviska podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, které vyloučí významný vliv akce na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Pokud výjimka a stanovisko nebudou součástí žádosti, nebudeme vodu pro vodácké akce v uvedeném termínu vypouštět.