Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka

Aktualita

03.02.2020
Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka

Koncem roku 2019 vodohospodáři státního podniku Povodí Odry, závodu Frýdek-Místek začali v rámci údržby vodních toků odstraňovat nánosy na Ludgeřovickém potoce v centru obce Ludgeřovice způsobené nejen lokálními srážkami. V letošním roce budou práce pokračovat tak, aby bylo koryto potoka vyčištěno. 

V následujících letech je připravována úprava koryta, která dále zlepší odtokové poměry v obci. Realizace úprav však záleží také na majektoprávním vypořádání a spolupráci s občany.