Aktualita

23.05.2019
Prognóza průtoků pro povodí Odry - 4

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dne 22. 5. 2019 ve 20 hodin. Podle prognózy srážek ČHMÚ z modelu ALADIN ze dne 23. 5. 2019 ze 7. hodiny a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG. Srážkové úhrny do zítřejšího rána jsou předpovídány pro oblast Beskyd do cca 15 mm a pro oblast Jeseníků do cca 5 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze z 20 hodin dne 23. 5. s výjimkou povodí Olše obdobná pro zbývající část povodí – tj. povodí Bělé, horní Odry, Opavy a Ostravice. Průběhy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře ve Svinově (při kulminaci okolo 200 m3/s, tj. přibližně dvouletý průtok), na Lubině předpokládáme odeznění SPA během noci.

 V dílčím povodí Opavy se na tocích nepředpokládá překročení 1. SPA. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

 V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení 2. SPA na Morávce ve Vyšních Lhotách (při kulminaci cca 65 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku a v Ostravě 1. SPA.

 Na Odře v Bohumíně se ve večerních hodinách předpokládá dostoupení 2. SPA při kulminaci okolo 500 m3/s, tj. přibližně dvouletý průtok.

 V dílčím povodí Olše na řece Olši v Českém Těšíně-Baliny byl dosažen 3. SPA a v nejbližší době se předpokládá kulminace. Na Olši v Dětmarovicích byl dosažen 2. SPA, předpokládá se kulminace v poledních hodinách. Na Olši ve Věřňovicích se předpokládá kulminace v odpoledních hodinách s předpokladem dosažení 2. SPA. Na Olši v Jablunkově byl dosažen 1. SPA. Předpokládá se ohrožení zástavby u Petrůvky v Petrovicích u Karviné.

 V dílčím povodí okrajových přítoků Odry se nepředpokládá dosažení SPA.

 Potvrzujeme, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků.

 Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, případně mírně v retenčním prostoru, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží 

a další prognóze srážek.

 

  Kóta hladiny současná
[m n. m.]
Zásobní prostor
[m n. m.]
Odtok současný
[m3/s]
VD Slezská Harta 495,00 495,50 6,4
VD Kružberk 428,25 428,50 1,6
VD Šance 501,80 501,60 32,5
VD Morávka 507,00 506,80 5,0
VD Žermanice 291,34 291,10 1,0
VD Olešná 302,93 302,80 1,0
VD Těrlicko 275,53 275,60 5,0

 

 Prognóza průtoků je bez právní záruky a bude upřesněna na základě aktuální předpovědi srážek od ČHMÚ.

 V Ostravě, dne 23. 5. 2019, 9:00 hodin