Aktualita

21.05.2019
Prognóza průtoků pro povodí Odr - 1

V uplynulém týdnu spadlo na území ve správě našeho podniku od 10 do 70 mm srážek a došlo k částečnému nasycení povodí, především pak povodí vodního toku Bělá a toků pramenících v Moravskoslezských Beskydech. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 5. 2019 ze 7. hodiny ranní a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Denní srážkové úhrny na středu 22. 5. 2019 jsou na celém území povodí Odry předpovídány v úhrnu cca 50 mm, na čtvrtek 23. 5. 2019 jsou pak předpovídány tyto denní úhrny pro Moravskoslezské Beskydy do cca 70 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do cca 30 mm srážek, předpovídány jsou také časté výskyty bouřek na celém území povodí Odry. V průběhu pátečních ranních hodin by mělo následně docházet k ustávání srážkové činnosti. Tato srážková činnost způsobí vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry, které prognózujeme následovně:

 V dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA, případně 2. SPA na Lubině v Petřvaldě, na Sedlnici v Sedlnici, na Bílovce v Bílovci a 1. SPA na Odře v profilu Svinov (při kulminaci okolo 200 m3/s, tj. přibližně dvouletý průtok).

 V dílčím povodí Opavy se předpokládá dostoupení 2. SPA v profilu Děhylov na řece Opavě (23. 5.). Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

 V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení 1. SPA na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci 40 – 60 m3/s dne 22. 5.), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 200 m3/s dne 23. 5. v odpoledních hodinách, tj. dvouletý až pětiletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 250 m3/s dne 23. 5., tj. cca dvouletý průtok).

 Na Odře v Bohumíně se předpokládá dosažení 2. SPA při kulminaci 450 – 550 m3/s dne 23. 5., tj. přibližně dvouletý průtok.

 V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě a na Olši v lokalitě Karviná – Doly. Dále se předpokládá dosažení 3. SPA na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích dne 23. 5. (při kulminaci v obou profilech na úrovni pěti až desetileté vody). Dosažení 2. SPA se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. 5. První SPA bude pravděpodobně dosaženo na Olši v Jablunkově a na Stonávce v Hradišti na přítoku do nádrže Těrlicko.

 Na základě nižších předpokládaných úhrnů srážek se v jesenické oblasti v povodí Bělé (dílčím povodí okrajových přítoků Odry) prognózuje možné dosažení 1. SPA během dne 22. 5.

 Vzhledem k vyššímu nasycení povodí předchozími srážkami a možnosti výskytu místy vydatnějších srážek z bouřkové činnosti může dojít k rozvodnění menších toků (např. v oblasti Jablunkovska, Těšínska a Karvinska, např. Petrůvka, Sadový p., Hrabinka, Ropičanka s Rakovcem a další, popř. na návětrných svazích Jeseníků v povodí vodního toku Bělá) a ojediněle k  ohrožení jednotlivých usedlostí ležících v nejnižších polohách údolních niv a na drobných vodních tocích.

 Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze.

 

  Kóta hladiny současná
[m n. m.]
Zásobní prostor
[m n. m.]
Odtok současný
[m3/s]
VD Slezská Harta 494,98 495,50 6,1
VD Kružberk 428,29 428,50 1,6
VD Šance 501,51 501,60 7,5
VD Morávka 506,44 506,80 5,1
VD Žermanice 291,56 291,10 9,5
VD Olešná 302,75 302,80 2,4
VD Těrlicko 275,54 275,60 5,4

 

 Prognóza průtoků je bez právní záruky a bude upřesněna na základě aktuální předpovědi srážek od ČHMÚ.

 V Ostravě, dne 21. 5. 2019, 13:30 hodin