Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023

Aktualita

24.03.2023
Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023

Po příchodu do areálu si prohlédnete korunu hráze, vejdete do injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby a prohlédnete si strojovnu vtokového objektu. Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech. Doplňující informace Vám na požádání sdělí obsluha vodního díla.

Doprava autem  - odstavení vozidla je možné u okraje pravobřežní příjezdové účelové komunikace k VD. Následně pěšky do areálu VD.

Doprava autobusem - autobusová zastávka Ostravice Mazák, dále pak po pravobřežní účelové komunikaci až do areálu VD Šance.

Doprava vlakem -   vlaková zastávka Ostravice, dále pak pěšky po modře značené turistické značce (po rozcestí u Mazáku), poté se pokračuje po účelové komunikaci až do areálu VD Šance.