Průtoky v řece Moravici budou příznivé pro vodáky

Aktualita

26.04.2023
Průtoky v řece Moravici budou příznivé pro vodáky

Na základě aktuální hydrologické situace a 100% naplněnosti vodních děl budou vodohospodáři z Povodí Odry zvyšovat od středy 26. 4. 2023 odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí bude průtok okolo 13 m3/s, který vydrží minimálně do 1. 5. 2023.

 

S přihlédnutím na předpověď srážek během dalších 14 dnů, kdy nás čeká vlhčí období a je předpoklad nadále mírně zvýšených přítoků do Slezské Harty, zahájí od dnešního dne tj. 26. 4. vodohospodáři podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy Povodí Odry odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí bude průtok okolo 13 m3/s, který by měl vydržet minimálně do pondělí 1. 5. včetně, což umožní vodácké využití Moravice.

Právě díky aktuální hydrologické situaci, naplněnosti vodních děl a současně nutnosti snížení zásobního prostoru na Slezské Hartě na úroveň letní zásobní hladiny s určitou možnou tolerancí mohou vodohospodáři vypouštět z vodního díla Kružberk vodu, která může být využita k vodáckému splutí řeky.

Samozřejmě upozorňujeme na skutečnost, že veškeré individuální vodní aktivity jsou na vlastní nebezpečí a měly by být provozovány se zvýšenou obezřetností.