Silniční most přes řeku Odru na ul. Hlučínské mezi Přívozem a Petřkovicemi

Aktualita

11.06.2021
Silniční most přes řeku Odru na ul. Hlučínské mezi Přívozem a Petřkovicemi

V současnosti probíhá rekonstrukce uvedeného mostu, který kříží vodní tok Odru v říčním km 12,8. Rekonstrukce zároveň znamená obrovské dopravní komplikace pro občany, zejména Ostravy a Hlučínska. Opakovaně v médiích zazněla informace, že příčinou nynějších problémů je zamítavé stanovisko Povodí Odry, státního podniku k umístění provizorního mostu přes koryto Odry. Státní podnik Povodí Odry k předmětné problematice uvádí, že k rekonstrukci silničního mostu vydal kladné stanovisko v říjnu 2019.

Dále náš podnik konstatuje, že nebyl osloven investorem nebo projektantem prováděné rekonstrukce s žádostí o projednání provizorního mostu přes Odru. Pokud by se tak stalo, prohlašuje Povodí Odry, státní podnik, že by vydal k provizoriu kladné stanovisko s podmínkami, které by zaručovaly bezpečný průchod velkých vod během rekonstrukce mostu na ulici Hlučínské přes řeku Odru.