Světový den vody připadá na 22. března

Aktualita

20.03.2018
Světový den vody připadá na 22. března

Tradice oslav Světového dne vody začala v roce 1993, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásila 22. březen dnem vody. 

Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

V rámci oslav Světového dne vody státní podnik Povodí Odry každoročně pořádá den otevřených dveří na vybraných vodních dílech. Je to příležitost jako seznámit širokou veřejnost s prací vodohospodářů. Jaké jsou plány vodohospodářů na letošník rok prezentoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč na tiskové konferenci, která se uskutečnila tradičně za účasti generálních ředitelů OVAK, a.s. a SmVaK Ostrava, a.s. Jednou z nejvýznamnější stavebních akcí státního podniku Povodí Odry, kromě připravovaných protipovodňových opatření na horní Opavě, je pro letošní rok dokončení rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici.