V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku

Aktualita

14.03.2023
V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku

Prohlídka vodního díla Kružberk s výkladem trvá přibližně 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky. Vše začíná prohlídkou strojovny spodních výpustí, procházkou injekční štolou, prohlídkou elektrárny a na závěr, po opuštění tělesa hráze, je možné navštívit sádky účelového rybného hospodářství pod hrází s možností zakoupení čerstvých ryb.

Údolní nádrž na řece Moravici u Kružberka, jejíž betonová tížní zeď je navržena ve tvaru oblouku o kruhovém poloměru 450 m, je nestarším přehradním dílem, která byla v letech 1948 až 1955 na území severní Moravy a Slezska vybudována. Myšlenka na výstavbu přehrady v hydrologicky a morfologicky velmi výhodném profilu Moravice byla sledována již od začátku 20. stol., vlastní výstavbu spustila až situace po 2. válce, kdy bylo třeba pokrýt zvýšenou potřebu vody rozvíjejícího Ostravska. Původní záměr sledoval mimo energetické využití průtoků Moravice spíše zásobování průmyslu užitkovou vodou, koncentrace obyvatelstva do nových městských sídlišť Ostravsko – karvinské aglomerace však tehdy způsobila, že ještě uprostřed stavby (1951) se z rozhodnutí centrálních úřadů stala přehrada Kružberk zdrojem ne průmyslové, ale pitné vody k zajištění potřeb obyvatelstva. Tak je tomu dodnes, nádrž Kružberk jako nádrž vodárenská patří ke klíčovým zdrojům Ostravského oblastního vodovodu, zásobujícím spolu s nádržemi Šance a Morávka bezmála 1,2 mil. obyvatel.

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance. V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.

Organizace zpřístupnění vodních děl je rozdílná, podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.pod.cz/stranka/den-otevrenych-dveri-2023.html.