Vláda ČR schválila další krok

Aktualita

07.08.2017
Vláda ČR schválila další krok

Potvrzením pokračujícího procesu přípravy výstavby přehrady v Nových Heřminovech je nové vládní usnesení č. 529 z 24. července 2017, ve kterém Vláda ČR schválila použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 50 mil. Kč pro státní podnik Povodí Odry. Peníze jsou určeny na majetkoprávní vypořádání v období 2018 až 2019 nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa. Ocenění majetku bude opět vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008, které stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a související protipovodňová opatření.

„Novým usnesením Vláda České republiky potvrdila realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě včetně výstavby přehrady v Nových Heřminovech. Státní podnik Povodí Odry zahájí ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic další majetkoprávní vypořádání nemovitostí tentokrát dotčených výstavbou přeložky silnice první třídy mezi Novými Heřminovy a Zátorem, která musí být realizována před výstavbou přehrady,“ komentoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.