Zářijový sjezd řeky Moravice 2022 se může konat

Aktualita

02.09.2022
Zářijový sjezd řeky Moravice 2022 se může konat

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružbek a Slezská Harta vodohospodáři souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu řeky Moravice.

Vypouštění vody pro vodáky bude spojeno s operativním zásahem zajištění záložního odběru vody pro Úpravnu vody v Podhradí (odplavení biomasy z nadjezí jezu v Podhradí). Proto bude upraveno množství a čas vypouštění vody z nádrže Kružberk a od jezu v Podhradí.

Z nádrže Kružberk budou vodohospodáři vypouštět zvýšený průtok 13,0 m3/s a od  jezu Podhradí pak průtok 7,5 m3/s. Uvedený průtok budou vypouštět od soboty 8:00 hodin do neděle 11:00 hod.

Pořadatelé sjezdu by měli vodáky na tuto změnu upozornit, aby s tím počítali a nedošlo k úrazům.

Pro registrované účastníky dávají vodohospodáři povolení ke vstupu na pozemky ve správě státního podniku Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům požadují vodohospodáři v době konání akce zajistit organizátorem sjezdu odpovídající bezpečnost na jezech.

Vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.