Zářijový vodácký sjezd Moravice se uskuteční

Aktualita

07.09.2021
Zářijový vodácký sjezd Moravice se uskuteční

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry souhlasí s termínem vodáckého sjezdu Moravice v termínu 18. a 19. září 2021. Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vypouštět v sobotu od 8:00 do 12:00 a v neděli od 7:00 do 11:00.

Pro registrované účastníky je povolen vstup na pozemky s. p. Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Moravice požadují vodohospodáři v době konaní akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.