Způsob přípravy, projektování i plánovaný rozvoj kolem přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný od Slezské Harty

Aktualita

23.05.2017
Způsob přípravy, projektování i plánovaný rozvoj kolem přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný od Slezské Harty

Od výstavby poslední a nejmladší přehrady v České republice Slezské Harty uplyne letos 20 let. Způsob přípravy, projektování i plánovaného rozvoje kolem navržené přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný. Odlišnosti jsou nejen v účelu, velikosti a hlavně způsobu realizace, ekologie a finanční podpory rozvoje kolem přehrady.

Mnohdy jsou tyto dvě přehrady srovnávány, rozdíly jsou velké.

Dvě přehrady ne více než 10 km vzdálené, jedna funkční a druhá připravovaná, budou velice rozdílné. A to nejen tím, že jedna bude mít hráz betonovou, jako v případě Nových Heřminov a druhá ji má zemní, sypanou. Hlavní rozdíl je totiž v jejich velikosti a funkci. Zatímco nádrž Slezská Harta s objemem vody přes 200 mil. m3 je v první desítce našich největších nádrží, Nové Heřminovy budou se svými 15 mil. m3 méně než desetinou Slezské Harty a budou o cca ½ menší než nádrže Kružberk, Žermanice či Těrlicko. Podstatným rozdílem však bude rozdělení prostor, které odráží jejich hlavní funkci. Slezská Harta je určena hlavně k zásobování pitnou vodou a její zásobní prostor činí 90% z tohoto objemu. Jen 10% je určeno k transformaci povodní. U Nových Heřminov je na snížení povodňových vln určeno plných 80% z objemu nádrže.

Nezanedbatelným rozdílem je také doba, ve které nádrže vznikaly. Zatímco Slezská Harta byla připravovaná v období tuhého normalizačního režimu s minimálním odškodněním pro dotčené obyvatele, Nové Heřminovy jsou připravovány již s odpovídající kompenzací pro majitele domů a pozemků. Svědčí o tom i probíhající proces výkupů, který je již z 98% ukončen. Snahou investora je také umístit nádrž na Opavě v Nových Heřminovech do svého okolí, aby byla využitelná nejen pro vodní sporty, ale také pro cyklisty a další zájemce o rekraci a pohyb všeho druhu.