Czech Polish Germany English
nahoru

3. Identifikační údaje

nahoru

3.1. Schéma zajištění zpracování plánu

Plán oblasti povodí Odry zpracoval Pöyry Environment a.s. za úzké spolupráce s pořizovatelem plánu státním podnikem Povodí Odry. Postup prací byl konzultován a průběžně projednáván na kontrolních dnech pořizovatele a dodavatele, prezentován na Komisi pro plánování v oblasti povodí Odry, na seminářích s vodoprávními úřady, krajskými zastupiteli, nevládními organizacemi, odbornou a laickou veřejností. Zástupci státního podniku Povodí Odry v přípravných pracích a v prvních fázích zpracování plánu předávali podklady a informovali o zdrojích těchto podkladů, poskytovali projekty a zkušenosti z praxe, v dalších fázích se aktivně zúčastnili tvorby vlastního plánu, projednávání a připomínkování zpracovaných materiálů.

nahoru

3.2. Pořizovatel

logo_povodiodry.gif Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49,
701 26 Ostrava
www.pod.cz

koordinace a spolupráce:
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Ing. Tureček Břetislav - vedoucí odboru
Ing. Mašková Eliška - vedoucí oddělení péče o jakost vod
Ing. Pavlas Lukáš - vedoucí oddělení kvantity vod a plánování
- člen podskupiny GP „Plánování“ v MKOOpZ
Ing. Biksadský Jiří - vedoucí oddělení odtokových poměrů
Ing. Maníček Jiří - předseda podskupiny GP „Plánování“ v MKOOpZ
Ing. Kovářová Jarmila
Ing. Kajnarová Sylva
Ing. Skalička Martin
nahoru

3.3. Spolupořizovatelé

logo_krajskyuradmoravskoslezskehokraje.gif Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Heczková Lenka
28.října 117, 702 18 Ostravalogo_krajskyuradolomouckehokraje.gif Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství, p. Kubišová Vladimíra
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

nahoru

3.4. Řešitelský tým

logo_poyry.gif Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56,
602 00 Brno
www.poyry.cz

Ing. Maděřič Radek, technický ředitel
Ing. Hanák Roman, hlavní inženýr projektu

projektanti: Ing. Sýkora Lukáš
Ing. Prokopcová Monika
Ing. Moravcová Petra
Ing. Ryšavý Stanislav
Ing. Kratochvílová Lea
Ing. Sehnal Jan
Ing. Bolečková Marie
Ing. Tupý Petr
Ing. Tůmová Iva

Subdodavatelé:

logo_vuvtgm.gif VÚV T.G.M. v.v.i.
Podbabská 30, 160 62 Praha 6
www.vuv.cz

Vedoucí projektu: RNDr. Prchalová Hana
Spolupráce: Mgr. Rosendorf Pavel
Ing. Vyskoč Petr

logo_vrv.gif Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov
www.vrv.cz

Vedoucí projektu: Ing. Cihlář Jan
Spolupráce: Ing. Smrčka František
Ing. Plechatý Jan
Ing. Hánová Kateřina

logo_dhi.gif DHI a.s.,
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
www.dhi.cz

Vedoucí projektu: Ing. Maťa Marek
Spolupráce: Ing. Hrnčíř Viktor
Ing. Valeš Michal
Ing. Přibek Pavel

logo_g-consult.gif G-Consult, spol.s r.o.,
Trocnovská 749/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Vedoucí projektu: RNDr. Tížková Věra