NÁVRH "PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY"
A DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM

Verze určená pro korespondenční jednání komise.

Leden 2022

Texty, tabulky, mapy a listy opatření jsou ve formátu pdf

Po kliknutí na mapy, tabulky, texty a listy opatření se otevřou interaktivní pdf se seznamy pro danou kapitolu.

 

Stručný souhrn

 

Úvodní kapitola
I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry
II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
III. Monitoring a hodnocení stavu
IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
V. Hydrologické extrémy
VI. Opatření k dosažení cílů
VII. Ekonomické údaje
VIII. Doplňující údaje
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry