NÁVRH "PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY"
A DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM

Verze určená ke zveřejnění.

18. prosince 2020

Texty, tabulky, mapy a listy opatření jsou ve formátu pdf

Po kliknutí na mapy, tabulky, texty a listy opatření se otevřou interaktivní pdf se seznamy pro danou kapitolu.

Kompletní návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry je možno stáhnout zde (315 MB).

 

 

Úvodní kapitola
I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry
II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
III. Monitoring a hodnocení stavu
IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
V. Hydrologické extrémy
VI. Opatření k dosažení cílů
VII. Ekonomické údaje
VIII. Doplňující údaje
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry

 

Kompletní návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry včetně Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem ke stažení zde (315 MB).