NÁVRH "PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY"
A DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM

Verze určená pro korespondenční jednání komise.

Leden 2022

Texty, tabulky, mapy a listy opatření jsou ve formátu pdf

Po kliknutí na mapy, tabulky, texty a listy opatření se otevřou interaktivní pdf se seznamy pro danou kapitolu.

 

Stručný souhrn

 

Úvodní kapitola

§  text

§  tabulky

I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry

§  text

§  mapy

§  tabulky

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

§  text

§  mapy

§  tabulky

III. Monitoring a hodnocení stavu

§  text

§  mapy

§  tabulky

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

§  text

§  mapy

§  tabulky

§  listy hodnocení

V. Hydrologické extrémy

§  text

§  mapy

§  tabulky

VI. Opatření k dosažení cílů

§  text

§  mapy

§  tabulky

§  listy opatření

VII. Ekonomické údaje

§  text

VIII. Doplňující údaje

§  text

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry

§  Souhrnná zpráva

§  HOD 01.01 Odra

§  HOD 02.01 Odra

§  HOD 03.01 Opava

§  HOD 04.01 Opava

§  HOD 05.01 Olše