NÁVRH "PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY"
A DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM

Verze určená ke zveřejnění.

Prosinec 2014

Texty, tabulky a listy opatření jsou ve formátu pdf, mapy ve formátu jpg.

Po kliknutí na mapy, texty a listy opatření se otevřou interaktivní pdf se seznamy pro danou kapitolu.

Podporovaný internetový prohlížeč: Internet Explorer verze.9 a vyšší.

Kompletní návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry je možno stáhnout zde (321 MB).

 

 

Úvodní kapitola

§     text

 

 

I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry

§     text

§     mapy

§     tabulky

 

 

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

§     text

§     mapy

§     tabulky

 

 

III. Monitoring a hodnocení stavu

§     text

§     mapy

§     tabulky

 

 

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

§     text

§     tabulky

 

 

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

§     text  

§     mapy

§     tabulky

 

 

VI. Opatření k dosažení cílů

§     text  

§     mapy

§     tabulky

§     listy opatření

 

 

VII.  Ekonomické údaje

§     text  

 

 

VIII. Doplňující údaje

§     text  

 

 

 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
v dílčím povodí Horní Odry

1      Průvodní zpráva

2.1   Lučina

2.2   Opava přes Opavu

2.3   Moravice

2.4   Morávka

2.5   Odra, Olše, Ostravice, Opava

2.6   Odra

2.7   Ostravice, Olešná

2.8   Olše

2.9   Opava přes Krnov

2.10 Podolský potok

 

 

Kompletní návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry včetně Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem ke stažení zde (321 MB).