1.10. Kulturně historické a technické památky

Zdroj dat:

Strukturu kulturně historických a technických památek lze podle typu ochrany rozdělit na:
  • Památky světového kulturního dědictví
  • Národní kulturní památky
  • Archeologické památkové rezervace
  • Ostatní památkové rezervace
  • Městské památkové rezervace
  • Vesnické památkové rezervace
  • Krajinné památkové zóny
  • Městské památkové zóny
  • Vesnické památkové zóny
Pro oblast povodí Odry udávají podle lokalizace památek (kraj, okres, sídelní útvar, část obce, ulice, nám., číslo popisné), podle jejich charakteru a data zapsání či stavu prohlášení přehled o památkách následující tabulky. (část a) uvádí jednotlivé památky, část b) památky podle typu ochrany). Uváděny jsou památky přímo spojené s vodním prostředím.
Kulturně historické a technické památky
tabulka 1.10. a)
Národní kulturní památky, městské památkové zóny
tabulka 1.10. b)