1.6. Klimatické poměry

Všeobecné klimatologické charakteristiky

V celém povodí Odry jsou zahrnuty klimatické oblasti mírně teplé a oblasti chladné ( dle E.Quitta, 1971) :

Tabulka : Charakteristiky klimatických oblastí
chladné oblasti léto zima přechodná období
CH4 velmi krátké, chladné a vlhké velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká, velmi dlouhé trvání sněhové pokrývky velmi dlouhá, chladné jaro, mírně chladný podzim
CH7 velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké dlouhá mírná, mírně vlhká, dlouhé trvání sněhové pokrývky dlouhá, mírně chladné jaro, mírný podzim
mírně teplé oblasti      
MT2 krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké normálně dlouhá, mírné teploty, suchá, normálně dlouhé trvání sněhové pokrývky krátká s mírným jarem a mírným podzimem
MT3 krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá, normální až krátké trvání sněhové pokrývky normální až dlouhá, mírné jaro, mírný podzim
MT7 normálně dlouhé, mírné, mírně suché normálně dlouhá, mírně teplá, suchá, až mírně suchá, krátké trvání sněhové pokrývky krátká, mírné jaro, mírně teplý podzim
MT10 dlouhé, teplé, mírně suché krátká, mírně teplá, velmi suchá, krátké trvání sněhové pokrývky krátká, mírně teplé jaro, mírně teplý podzim

V dílčím povodí Opavy převládá ve východní části oblast CH7. Ve střední části je zastoupena klimatická oblast MT3. V západní části území je zastoupena převážně oblast MT7.

V dílčím povodí Odry převládá oblast MT10, v západní části MT3 a MT7, v jihozápadní části MT2.

V dílčím povodí Ostravice je v severní části zastoupena klimatická oblast MT10, ve střední části MT2 a v jižní části CH4.

Srážkové poměry

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961 -- 1990 činí pro povodí Odry 818,1 mm. Maximální dlouhodobý roční úhrn srážek je 1372,3 mm, a to na stanici Lysá hora. Minimální dlouhodobý roční úhrn srážek je 562,0 mm, a to v oblasti dešťového stínu na Opavsku - stanice Litultovice. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem srážek 113,8 mm, na srážky nejchudší je měsíc leden s dlouhodobým úhrnem srážek 43,8 mm.

Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 28. 3. 1976 o výšce 292 cm na stanici Praděd, ještě v květnu byla celková výška sněhové pokrývky na Pradědu 55 cm. První sníh za dlouhodobé období napadl na Lysé hoře 8. 9. 1971 o výšce 4 cm. Maximální výška nového sněhu napadla 28. 1. 1976 o výšce 63 cm na stanici Čeladná, na Lysé hoře napadlo ještě 29. 5. 1966 50 cm nového sněhu.

Teplotní poměry

Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v povodí Odry je 7,1 °C, nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu --3,1 °C, nejteplejším měsícem je červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 16,3 °C. Absolutní maximální teplota vzduchu za dlouhodobé období byla naměřena na stanici Javorník 27. 7. 1983 a to 37,0 °C, absolutní minimální teplota vzduchu za dlouhodobé období byla --32,8 °C a byla zaznamenána dne 13. 1. 1987 na stanici Rejvíz.

Pro vystižení trendů klimatických charakteristik jsou v následujících tabulkách uvedeny údaje za posledních 12 let, a to jak souhrnně tak ve dvou navazujících šestiletých obdobích.

Tabulky : Klimatologické charakteristiky pro povodí Odry
Tabulky najdete zde.

Přílohy

Mapa A 1.6a
Mapa A 1.6b
Mapa A 1.6c
Mapa A 1.6d
Mapa A 1.6e
Mapa A 1.6f
Mapa A 1.6g
Mapa A 1.6h
Mapa A 1.6i
Mapa A 1.6j