2. Analýza charakteristik oblasti povodí

2.2.Podzemní vody
2.2.1.Výchozí charakterizace
2.2.2.Vymezení útvarů podzemních vod
 
2.2.3.Popis útvarů podzemních vod
       
2.2.4.Všeobecný charakter nadložních vrstev
     
2.2.5.Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu