3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

3.2.Podzemní vody
3.2.1.Vlivy na útvary podzemních vod
3.2.1.1.Plošné zdroje znečištění
       
3.2.1.2.Bodové zdroje znečištění
 
3.2.1.3.Odběry vody
   
3.2.1.4.Umělé doplňování
3.2.1.5.Další významné vlivy
 


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu