3.2.1.4. Umělé doplňování

V oblasti povodí Odry nepatří umělé doplňování (umělá infiltrace) mezi významné vlivy, které by mohly způsobit rizikovost útvarů podzemních vod.