3.2.4. Určení rizikových útvarů podzemních vod

V oblasti povodí Odry byl v celkovém hodnocení určen útvar jako rizikový, pokud byl rizikový alespoň z jednoho hlediska. Z hlediska stavu kvantitativního či chemického.

V celkovém hodnocení rizikovosti byl útvar 1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry hodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů a nepřímo vlivem důlní činnosti.

Útvar 1520 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů.

Útvar 1530 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů a nepřímo vlivem důlní činnosti.

Útvar 1541 Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový na základě nepřímého hodnocení s nízkou mírou spolehlivosti vůči atrazinu.

Útvar 1542 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Mikulovice byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů.

Útvar 1543 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Zlaté hory byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako nerizikový.

Útvar 1544 Glacigenní sedimenty Zlatohorské vrchoviny - oblast Osoblaha byl celkově vyhodnocen jako nerizikový. Z hlediska kvantitativního i chemického stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový.

Útvar 1550 Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový na základě nepřímého hodnocení s nízkou mírou spolehlivosti vůči atrazinu.

Útvar 1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostravicí byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů.

Útvar 1562 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Ostravicí a Stonávkou byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů, přímého hodnocení se střední mírou spolehlivosti vůči atrazinu a nepřímo vlivem důlní činnosti.

Útvar 1563 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Stonávkou a Olší byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu nepříznivého poměru odběru a základního odtoku. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako nerizikový.

Útvar 2212 Moravská brána - povodí Odry byl celkově vyhodnocen jako rizikový. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento útvar hodnocen jako nerizikový. Z hlediska chemického byl tento útvar hodnocen jako rizikový z důvodu přímého stanovení nebezpečných látek z bodových zdrojů.

V útvaru 3210 Flyšové sedimenty v povodí Odry bylo dílčí povodí útvaru (ID 203010690) zařazeno jako rizikové z důvodu prokázání atrazinu v podzemní vodě. Toto dílčí povodí bylo vyčleněno z plochy celého útvaru a hodnoceno jako samostatný rizikový útvar 321002 Flyšové sedimenty v povodí Odry - Říčky po ústí do toku Lučina. Útvar 321002 byl z hlediska kvantitativního hodnocen jako nerizikový. Celkově byl útvar 321002 vyhodnocen jako rizikový. V celkové rizikovosti byla ostatní riziková dílčí povodí (ID dílčího povodí 201010690, 201011300, 203010660 a 203030320) z útvaru 3210 přehodnocena na neriziková s nízkou mírou spolehlivosti. Jejich chemický stav (zejména nebezpečné látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových vod v těchto dílčích povodích. Jako celek (kromě jmenovaného dílčího rizikového povodí) byl útvar hodnocen z hlediska chemického stavu jako nerizikový a označen jako útvar 321001 Flyšové sedimenty v povodí Odry. Z hlediska kvantitativního stavu byl celý útvar 321001 hodnocen jako nerizikový.

V útvaru 6431 Krystalinikum Východních Sudet - severní část byla jako riziková z důvodu prokázání atrazinu v podzemní vodě hodnocena dílčí povodí (ID 204040180, 204040260, 204040290 a 204040470). Tato dílčí povodí byla vyčleněna z plochy celého útvaru a hodnocena jako samostatný vodní útvar 643102 Krystalinikum Východních Sudet - severozápadní část. Tento vodní útvar obsahuje v rámci zachování kompaktnosti i neriziková dílčí povodí (ID 204040150, 204040520, 204040550 a 204040570). Útvar 643102 byl vyhodnocen z hlediska kvantitativního jako nerizikový. Celkově byl útvar 643102 vyhodnocen jako rizikový. V celkové rizikovosti bylo další rizikové dílčí povodí (ID 204020220) z útvaru 6431 přehodnoceno na nerizikové s nízkou mírou spolehlivosti. Jeho chemický stav (zejména nebezpečné látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových vod v tomto dílčím povodí. Jako celek (kromě jmenovaných dílčích rizikových povodí) byl útvar hodnocen z hlediska chemického stavu jako nerizikový a označen jako útvar 643101 Krystalinikum Východních Sudet - střední část. Z hlediska kvantitativního stavu byl celý útvar 643101 hodnocen jako nerizikový.

V útvaru 6612 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry bylo dílčí povodí útvaru (ID 202030270) zařazeno jako rizikové z důvodu prokázání atrazinu v podzemní vodě. Toto dílčí povodí bylo vyčleněno z plochy celého útvaru a hodnoceno jako samostatný rizikový útvar 661202 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Opavy po ústí do toku Odra. Útvar 321002 byl z hlediska kvantitativního hodnocen jako nerizikový. Celkově byl útvar 321002 vyhodnocen jako rizikový. V celkové rizikovosti byla ostatní riziková dílčí povodí (ID dílčího povodí 201010680, 201011230 a 202010460) z útvaru 6612 přehodnocena na neriziková s nízkou mírou spolehlivosti. Jejich chemický stav (zejména nebezpečné látky) bude sledován prostřednictvím monitoringu povrchových vod v těchto dílčích povodích. Jako celek (kromě jmenovaného dílčího rizikového povodí) byl útvar hodnocen z hlediska chemického stavu jako nerizikový a označen jako útvar 661201 Kulm Nízkého Jeseníku - povodí Odry. Z hlediska kvantitativního stavu byl celý útvar 661201 hodnocen jako nerizikový.

Tabulka A25: Rizikovost útvarů podzemních vod
Tabulku naleznete zde.

Přílohy

Tabulka A25: Rizikovost útvarů podzemních vod
Mapa A19 - Rizikové útvary podzemních vod